Pages

Thursday, 10 September 2015

Nga atua Mahere

Toku Pangarau

Ko te IXL  tenei he  pangarau site he tino pai tenei mo to hinengaro he tau ono ahau.
Ko tenei he tau 6 mai te kohanga
ki te tau 13.

Wednesday, 9 September 2015

Nga atua e whetu raua ko Rangi me Papa

Nga tangata i hanga:Serenity &Talya.
Kiora kautau.
Tawhirimatea - Hau
Tangaroa - Moana
Rongomatane - Maara, Aroha.
Tumatauenga - Pakanga
Ruaumoko - Maunga pahu
Tanemahuta - Ngahere

Haumietiketike - Maara
Ko enei nga atua o te
timatanga ki tenei waa
tonu he nui toratau mahi mo matau.
Note:
Kaua e whiua rapahi ki te papa.